Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Úvod  » služby  » revize elektro


REVIZE ELEKTRO

Provádíme revize nízkého napětí (do 1000V), kategorie E2A - bez nebezpečí výbuchu, včetně hromosvodů.

 

Pravidelné revize elektrických zařízení u objektů určených k bydlení nejsou povinné. Tato revize musí být provedena pouze pro účely kolaudačního řízení.

 

U objektů pro podnikání jsou pravidelné revize elektrických zařízení povinné a je třeba dbát na jejich dodržování a vyhnout se tak zbytečným problémům v případě havárie nebo úrazu. Hlavním důvodem elektrorevize je ochrana lidí v nemovitosti a včasným odhalením závady předejdete nejen úrazu elektrickým proudem, ale také možnosti vzniku požáru, způsobeným vadnou elektroinstalací nebo vadným spotřebičem.

Ukázka výstupních protokolů z revize elektro.RETERM CZ s.r.o.

Okružní 593, 370 01 České Budějovice
E-mail: reterm@reterm-cz.eu, http://www.reterm-cz.eu
Mobil: +420 602 436 273


Copyright © 2010 - 2024 RETERM CZ s.r.o. | systémy kontroly a řízení | www.reterm-cz.eu