Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Úvod  » produkty  » eps


Elektrická požární signalizace

EPS Lites

V oboru EPS můžeme nabídnout zejména systémy firem LITES, ZETTLER, MEP – Labor Strauss, ESSER, SCHRACK i jiných. Zajímavé jsou především tuzemské systémy LITES a ZETTLER, které mezi svými technickými parametry a cenou vytváří velmi příznivý poměr.

 

Společnost RETERM CZ je zástupce obou firem pro oblast jižních Čech, proto Vám můžeme nabídnout výhodné obchodní podmínky, včetně revizí, záručního a pozáručního servisu, likvidace radioaktivního materiálu z vyřazených hlásičů a podobně.


Elektrická požární signalizace se používá pro monitorování a včasné hlášení vzniku počátku požáru v nejrůznějších objektech i ve venkovních prostorách. Čidla elektrické požární signalizace reagují na vznikající kouř, na zvyšující se teplotu, existují také čidla snímající světlo plamene. Dnes jsou již vyráběna čidla s adresací (tj. rozlišení místa vzniku požáru je přesné), čidla mají vlastní diagnostiku a dovedou ústředně napříkladhlásit stupeň svého znečištění.Signál ze všech čidel a požárních tlačítek je zaveden pomocí sériové linky do ústředny, která provádí vlastní vyhodnocení situace, vznik požáru nebo případnou poruchu čidla nebo linky. Stavy zjištěné ústřednou jsou podle výbavy systému a místních požadavků hlášeny stálé obsluze, která v případě požáru přebírá kontrolu a rozhodování o dalším postupu nebo je ústředna napojena na zařízení dálkového přenosu a pak jsou všechny hlášené stavy viditelné až na centrálním pultu požární ochrany. Často jsou oba způsoby kombinovány pro denní a noční provoz zařízení.

Požární ústředny bývají vybaveny akčními členy, které slouží pro provádění nějakého zásahu v případě požáru. Například dávají signál k uzavření požárních dveří, spuštění hasícího zařízení, zapnutí odvětrání a podobně. 

EPS ZettlerRETERM CZ s.r.o.

Okružní 593, 370 01 České Budějovice
E-mail: reterm@reterm-cz.eu, http://www.reterm-cz.eu
Mobil: +420 602 436 273


Copyright © 2010 - 2024 RETERM CZ s.r.o. | systémy kontroly a řízení | www.reterm-cz.eu