Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Úvod  » služby  » detekce úniku plynů


DETEKCE ÚNIKU PLYNŮ

KR POROTECT

Nabízíme projekci, montáž a oživení systému detekce úniku hořlavých, výbušných a toxických plynů. Provádíme pravidelné zkoušky provozuschopnosti systému a kalibraci detektorů.

 

Detekce úniku plynu je v mnoha případech povinná, dle charakteru dotčených prostor. Detektory CO2 se kalibrují jednou ročně. Detektory spalitelných plynů jsou vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení, podléhající pravidelné kalibraci a kontrole provozuschopnosti, dle Vyhlášky 246/2001 Sb. Společnost RETERM CZ provádí i zkoušky provozuschopnosti i kalibrace zkušebním plynem. Disponuje oprávněním, tuto činnost vykonávat i nutným technickým vybavením.

 

Používáme zařízení zejména firem: KR POROTECT, HONEYWELL, SIMENS, AUGUSTA a JABLOTRON.RETERM CZ s.r.o.

Okružní 593, 370 01 České Budějovice
E-mail: reterm@reterm-cz.eu, http://www.reterm-cz.eu
Mobil: +420 602 436 273


Copyright © 2010 - 2024 RETERM CZ s.r.o. | systémy kontroly a řízení | www.reterm-cz.eu